Anamneza profesională

Anamneza profesionala Medicina muncii Centrul Medical AlfaMed

Realizarea anamnezei profesionale este parte integrantă a evaluării viitorului angajat la intrare în câmpul muncii.
Realizarea anamnezei profesionale trebuie să fie făcută de către medicul de medicina muncii cu maximă minuţiozitate, fiind o parte importantă a dosarului medical.

Anamneza profesională cuprinde declarativ:
1.Profesiunea: denumirea cât mai exactă și mai concretă: țesătoare, medic radiolog etc.
2.Calificarea: prin ce s-a obținut: studii superioare, ucenicie, calificare la locul de muncă etc.
3.Vechimea profesională: vechimea în profesiunea responsabilă de apariția bolii profesionale;
4.Vechimea la locul de muncă actual: vechimea la locul de muncă care este suspectat ca a generat boala profesională;
5.Ruta profesională: amănunțit se vor nota toate locurile de muncă, profesiile, unitatea și perioada de lucru, de la începutul activității până la data examinării; dacă este sau nu obiectivizată prin documente;
6.Procesul tehnologic;
7.Operațiuni îndeplinite de angajat în cadrul procesului tehnologic:ce face de la intrarea până la ieșirea din schimb;
8.Alte operațiuni care se efectuează în secție în afara celor la care lucrează angajatul cu eventuale repercursiuni asupra locului de muncă;
9.Caracteristicile locului de muncă: spre exemplu dimensiuni;
10.Noxe profesionale prevăzute la locul de muncă: în ordinea nocivității lor. De exemplu: 1.pulberi de SiO2; 2. zgomot profesional;
11.Număr de muncitori în secție: număr total și pe schimburi;
12.Mijloace de protecție colectivă, eficienta lor: ventilație generală și locală (existență, eficiență), proces tehnologic automatizat, mecanizat;
13.Mijloace de protective individuală: posibilități materiale, utilizare (dușuri, spălătoare), materiale igienico-sanitare;
14.Igiena individuală: posibilități materiale, utilizare (dușuri, spălătoare), materiale igienico-sanitare;
15.Simptomatologie subiectivă la locul de muncă;
16. Tulburări prezente la alți muncitori din secție;
17.Examen medical la încadrarea în muncă și control medical periodic: rezultate;
18.Antecedente patologice profesionale;
19.Îmbolnăviri profesionale la alți muncitori de la actualul și vechiul loc de muncă;
20.Schimbarea locului de muncă: data și motivele medicale;
21.Pensionare: când, motive medicale;
22.Obiectivizarea expunerii profesionale: documente oficiale și/sau buletine de analize medicale;
23 Epicriza anamnezei profesionale;

 

Nu orice muncă favorizează consumul de substanțe psihoactive, ci mai ales munca repetitiva, munca pe șantier, munca în ture de noapte.