Contractul de colaborare privind serviciile de medicina muncii

AVANTAJE-OBLIGATIVITATE-RESPONBABILITATE

Contractul de colaborare privind serviciile de medicina muncii Centrul Medical AlfaMed

Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată de către serviciul de medicina muncii, fiind evaluată și coordonată de către medicii de medicina muncii.
Conform HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată și completată prin HG 1169/2011, supravegherea sănătății lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea , dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesiune, precum și menținerea stării și a capacității de muncă a lucrătorilor.

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din cel privat conform articolului 6 din HG 355/2007 sunt obligați să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor.
angajaților.

Contractul va conține datele de identificare ale părților implicate în colaborare, obligațiile fiecărei părți, resposabilitatiile părților, planul tarifar, durata de desfășurare a contractului, precum și secțiunea privind protecția datelor personale.

Contractul de colaborare privind serviciile de medicina muncii între beneficiar, societatea comercială și prestator, centrul medical care prestează servicii de medicina muncii prezintă numeroase beneficii pentru angajator.

În primul rând în cazul unui control al Inspectoratului Teritorial de Muncă, societatea comercială are obligativitatea să prezinte contractul privind serviciile de medicina muncii.

Existența unui astfel de contract îl ajută pe angajator să aibă o evidență completă a fișelor de aptitudine eliberate de către medicul de medicina muncii, precum și situația stării de sănătate a tuturor angajaților prin efectuarea de către medicul de medicina muncii a unui raport trimestrial/anual care să conțină procentual și numeric afecțiunile existente în rândul angajatiilor precum și măsurile medicale și tehnico-organizatorice care ar putea fi implementate.

Medicul de medicina muncii va putea interveni în cazul modificării stării de sănătate a unor angajați prin: monitorizare la intervale de timp mai scurte, prin consilierea angajatului în ceea ce privește simptomatologia și direcționarea spre specialități medicale care pot pune un diagnostic cert și un tratament eficient, prin redirecționare profesională –schimbarea locului de muncă-astfel încât factorii de risc de la locul de muncă să nu pună în pericol sănătatea angajatului, să decompenseze simptomatologia, deci să protejeze atât angajatul, colegii implicați în același proces tehnologic, cât și angajatorul a prin menținerea calității și cantității produsului.

În condițiile existenței unui contract de colaborare privind serviciile de medicina muncii, la examinarea periodică există posibilitatea la cererea angajatorului ca medicul de medicina muncii să se deplaseze la locația acestuia în vederea examinării angajaților. Astfel, procesul tehnologic nu va fi întrerupt, producția nefiind afectată. În același timp pot fi discutate și alte aspecte privind modificări ale procesului tehnologic în vederea îmbunătățirii calității condițiilor de la locul de muncă.

La cererea angajatorului, medicul de medicina muncii poate informa lunar asupra valabilității fișelor de aptitudine, astfel angajatorul va cunoaște permanent care dintre angajați trebuie evaluat.