Medicina muncii alfamed timisoara control periodic anual
Controlul periodic anual
Controlul periodic anual este efectuat la sediile beneficiarului prin unități mobile sau cabinete on-site cuprinzând:

- înregistrarea evenimentelor medicale dintre controalele medicale anuale;

 

- examene medicale pentru angajații care lucrează în condiții de expunere la factori de risc profesional conform fișelor din anexa 7 a Normelor Generale de Protecție a Muncii și pentru angajații care lucrează fără expunere la factori nocivi; profesional diferențiați în funcție de vârstă, sex și stare de sănătate;

 

- finalizarea concluziei, prin completarea fișei de aptitudine de către medicul specialist. Examenul medical la reluarea activității (pentru persoanele care au întrerupt activitatea minimum 90 de zile din motive medicale sau 6 luni pentru oricare alte motive);

 

- consilierea angajatorului și participarea la activitățile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția maternității la locul de muncă;

 

- evidența bolilor profesionale și a celor legate de profesie consemnate în dosarele medicale ale angajaților. Participarea la cercetarea accidentelor de muncă înregistrate în unitățile angajatorului;

 

- asigurarea asistenței / consultanță în cadrul controalelor de specialitate din partea autorităților;

 

- examinări, teste de laborator și diagnostic necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a capacității muncii datorat unor afecțiuni cronice sau acute ale angajaților.

 

Întocmirea raportului de risc maternal de către medicul de medicină muncii

 

Angajatorul împreună cu medicul de medicina muncii efectuează evaluarea privind riscurile la care este supusă salariată la locul ei de muncă, întocmesc și semnează Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusă salariata la locul ei de muncă, denumit în continuare Raport de evaluare, întocmit conform art. 5 alin. (2) din Ordonanța de Urgență

 

Participarea la evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională

 

- îndrumarea activității de reabilitare profesională după boală profesională, boală legată de profesie, accident de muncă sau boală cronică;

 

- comunicarea riscului către toți factorii implicați;

 

- consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate  sănătate la locul de muncă în cadrul Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.

 

Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii (raport medical). La sfârșitul campaniei de control medical periodic (anual sau semestrial, conform pervederilor legislației de Medicina Muncii în funcție de profilul de activitate al Beneficiarului) se vor întocmi rapoarte către Beneficiar. Raportarea patologiei depistate se va face numeric, respectând cerința expresă a legii de păstrare a confidențialității informațiilor din dosarele medicale ale angajaților.

 

Scopul conceptului de medicina muncii este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională existenți în sistemul de muncă.