Fișa de solicitare, fișa de identificare a factorilor de risc profesionali

DOCUMENTE NECESARE SERVICIULUI DE MEDICINA MUNCII ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Fisa de solicitare fisa de identificare a factorilor de risc profesionali medicina muncii Centrul Medical AlfaMed

Obligativitatea existenței fișei de solicitare și a factorilor de risc profesionali este precizată în HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor modificată și completată prin HG 1169/2011 și reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea , dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesiune, precum și menținerea stării și a capacității de muncă a lucrătorilor. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată de medicii de medicina muncii.

Prezenta hotărâre stabilește cerințe minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi chimici, fizici, fizico-chimici, biologici, precum și a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
Examenul medical la agajare/periodic/la reluarea muncii/la cerere se face doar la solicitarea angajatorului care vă completa fișa de solicitare și fișa de identificare a factorilor de risc profesionali.
Fișa de solicitare cuprinde date precum denumirea societății, datele personale ale viitorului angajat, ocupația, funcția viitorului angajat,departamentul precum și locul de muncă.

O importanță deosebită o are fișa de identificare a factorilor de risc profesionali completată de către angajator în colaborare cu Serviciul de Sănătate și Securitate în Muncă, precum și cu medicul de medicina muncii. Fișa de identificare a factorilor de risc profesionali este indispensabilă deoarece conține factorii de risc la care va fi expus angajatul. În funcție de acești factori de risc, medicul de medicina muncii va efectua și investigațiile necesare conform legislației în vigoare.

Astfel, în funcție de rezultatul investigațiilor, medicul de medicina muncii va putea acorda aptitudinea în munca. Identificarea de afecțiuni obligă medicul de medicina muncii să direcționeze viitorul angajat spre specialități medicale în vederea obținerii unui diagnostic clar și a unui tratament corespunzător. De asemenea scrisoarea medicală de la medicul specialist va ajuta medicul de medicina muncii să stabilească aptitudinea în muncă ținând cond de contraindicațiile relative din ordonanța 1169/2011. Astfel va fi stabilită compatibilitatea angajatalui cu locul de muncă, nepunandu-se în pericol sanatea angajatului și putandu-se realiza și o productivitatea crescută.

Pe lângă fișa de solicitare și fișa de identificare a factorilor de risc profesionali, de asemenea viitorul angajat va avea asupra sa un document cu care va putea să se legitimeze.
În situația în care viitorul angajat nu se prezintă la medicina muncii cu documentele prezentate, medicul de medicina muncii are dreptul de a refuza evaluarea medicală în vederea angajării sau cea privind evaluarea periodică.