Microclimat cald: profilaxie
Relaționarea cu serviciul de medicina muncii

BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA MICROCLIMAT NEFAVORABIL

Microclimat cald profilaxie Relationarea cu serviciul de medicina muncii Centrul Medical AlfaMed

Organismul uman protejat prin echipament de protecție poate tolera variații ale temperaturii ambientale cuprinse intre -50 grade Celsius și 100 grade Celsius. Celulele vii tolerează temperaturi cuprinse intre 1 grad Celsius și în jur de 45 grade Celsius. Limitele extreme ale temperaturii corpului în care starea de conștiență este păstrată sunt de 32-43 grade Celsius, dar activitatea organismului este eficientă numai la valori ale temperaturii centrale cuprinse în general intre 36-39 grade Celsius.

Microclimatul este o noțiune complexă care înglobează totalitatea factorilor fizici din zona de lucru care își exercită influența asupra organismului, în primul rând asupra funcției de termoreglare. Ambianța termică influențează sănătatea și capacitatea de muncă fiind caracterizată prin parametrii: temperatură, umiditate, curenți de aer și radiația calorică. Microclimatul nevaforabil este definit ca ansamblul factorilor de microclimat ale căror acțiuni combinate depășește capacitatea adaptativă a organismului, suprasolicitând sistemul de termoreglare pentru menținerea homeostaziei termice.

Numărul muncitorilor expuși la microclimat cald este mai mare decât cel al muncitorilor expuși la microclimate rece, prin urmare atenția medicului de medicina muncii se îndreaptă cu precădere asupra microclimatului cald și asupra efectelor lui asupra organismului.

Profilaxia constă în măsuri tehnico-organizatorice și măsuri medicale.

Măsurile tehnico-organizatorice constau în :

Normalizarea condițiilor de microclimat prin:

– înlocuirea proceselor de producție la cald cu procedee de prelucrare la rece;
– izolarea surselor de căldură prin care se urmărește să se scadă temperature corpurilor care emană radiații calorice și să se îndepărteze corpurile care emit radiații și le transmit organismului uman sub formă de căldură folosind materiale termoizolante, perdele de apă, uși metalice, paravane de răciere cu apă;
– amplasarea surselor de căldură astfel încât să se prevină degajările de căldură în zona de lucru, mecanizarea și automatizarea lucrărilor și proceselor tehnologice care solicită un efort fizic crescut sau degajări importante de căldură;
– echipamentul de protecție care trebuie să protejeze corpul împotriva pătrunderii căldurii din exterior să permită eliminarea în exterior a căldurii acumulate prin efort fizic. Aceste cerințe se realizează prin folosirea de materiale poroase, conducătoare de căldură, de culoare deschisă care reflectă căldura, cu croială largă.

Echipamentul de protecție se compune din maiou fără mâneci, bluză lungă, pantalon, caschetă, mănuși cu degete din bumbac și pantofi din piele perforate cu talpă de abest sau de lemn. Când intensitatea calorică este foarte mare este necesar să se poarte costume de protecție confecționate din materiale termoizolante sau costume cu ventilație.

Organizarea muncii trebuie să țină seama de gradul de solicitare termică și de posibilitățile de răspuns ale organismului cât și de necesitatea fiziologică de întrerupere periodică a muncii pentru a permite funcțiilor solicitate să revină la valori normale, astfel încât oboseala să fie evitată.

Regimul de muncă și pauzele vor avea în vedere condițiile reale legate de procesul de producție, condițiile de microclimat și intensitatea efortului. Pauzele vor fi în spații cu temperatura apropiată de zona de confort. Pentru efectuarea igienei personale sunt necesare vestiare pentru hainele de lucru și de stradă, dușuri, spălătoare, asigurarea periodică cu materiale igienico-sanitare.

Ca măsură compensatorie pentru pierderile de lichide și săruri minerale prin transpirație și pentru a favoriza reabilitarea rapidă a funcțiilor circulatorii și metabolice se asigură apă carbogazoasă salină, 1g NaCl/litru în jur de 3-5 litri/schimb la temperatura de 16-18 grade Celsius.

Măsurile medicale sunt apanajul medicului de medicina muncii și constau în :
– recunoașterea riscului de îmbolnăvire;
– examenul medical la încadrare în muncă cuprinde examinări obișnuite, tinandu-se cont de contraindicațiile relative legislative
– dacă în cursul perioadei de aclimatizare apare afectarea stării de sănătate, se întrerupe adaptarea și se reia numai cu avizul medicului;
– examenul medical periodic constă în examen clinic general, electrocardiogramă, sumar de urină anual în vederea aprecierii stării de sănătate, în vederea menținerii sau schimbării locului de muncă;
– cea mai bună rehidratare se obține prin ingerarea de apă la 16-18 grade Celsius, ingerată în cantități mici, în general 250 ml odată. Pentru temperaturi foarte mari, când debitul sudoral ajunge la 1l/ oră, ingestia de apă se limitează la 4-6 l.

Pentru recuperarea capacității de muncă trebuie rezervate 6-7 ore de somn zilnic.
Educația pentru sănătate ca mijloc de profilaxie vizează regimul de muncă, regimul hidric și alimentar și se adresează atât muncitorilor cât și patronatului.