Servicii

Servicii de Medicina Muncii

Serviciile de medicina muncii pot fi desfășurate atât la sediul nostru din Timișoara, cât și la sediul societății dumneavoastră. Ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește calitatea serviciilor de medicină muncii desfășurate pe teren, la sediul societății dumneavoastră, beneficiile fiind doar ale dumneavoastră. Nu veți fi nevoiți să stopați procesul tehnologic, să scoateți angajatul de la locul desfășurării activității, veți economisi timp și veți crește randamentul, deoarece medicul de medicina muncii va face cu această ocazie și organizarea locului de muncă și identificarea factorilor de risc profesional. 

O atenție deosebită acordăm salariatelor însărcinate în vederea efectuării informării și raportului privind salariata însărcinată conform OU 96/2003.

Acoperim o gamă largă de domenii de activitate: construcții, curierat, pază și protecție, sector alimentar, HORECA, curățenie, beauty, IT, administrativ etc. Eliberăm adeverințe medicale necesare înscrierii la cursuri de: motostivuitorist, fochist, agent de securitate, traducător, cosmetician, tehnoredactor etc. De asemenea, puteți beneficia de adeverințe medicale pentru obținerea sau prelungirea permiselor de ședere ale cetățenilor străini în funcție de zona de proveniență a viitorului angajat.

Medicina muncii este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoană care o efectuează. Este o specialitate medicală extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale. Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătățîi și productivității muncitorilor. În occident, medicina muncii este studiată și practicată împreună cu medicina mediului înconjurător sub denumirea de ”occupational and environmental medicine”. Medicina muncii a fost numită anterior „medicină industrială”, referindu-se strict la activitățile medicale în cadrul unităților industriale din diferite sectoare (minerit, construcții de mașini, prelucrarea lemnului etc). După cel de-al Doilea Război Mondial, programele de medicină ocupațională au fost extinse în alte sectoare precum unități bancare, administrative, comerciale și altele similare care nu pot fi numite industriale. De aceea a fost introdus termenul de medicina muncii sau „ocupațională”. Astăzi, complexitatea crescândă proceselor industriale moderne necesită o activitate medicală specifică susținută la locul de muncă, pentru rezolvarea problemelor de expunere la noxe profesionale extrem de variate, probleme de ergonomie a muncii, de promovare a sănătății angajaților. În România, practica de medicina muncii este asigurată de medicii de medicina muncii și la un nivel mai scăzut de către medicii cu competență în medicină de întreprindere. Medicul de medicina muncii este format în urma unui program de pregătire postuniversitară de 4 ani prin rezidențiat, în urma căruia susține examenul de specialitate. Medicul competent în medicină de întreprindere este un medic cu drept de practică liberă, care a urmat un curs (de 6 săptămâni) de pregătire în medicina de întreprindere, ceea ce îi conferă competență limitată în acest domeniu.

Medicul de medicina muncii responsabil de sănătatea angajaților de la un anumit loc de muncă are următoarele îndatoriri:

– să posede pe lângă cunoștințe medicale și științifice solide, bune capacități de comunicare și relaționare;

– să cunoască procesele tehnologice și operațiunile îndeplinite de către muncitori, să fie familiarizat cu proprietățile toxice ale materialelor folosite, precum și cu toate riscurile asociate locului respectiv de muncă;

– să determine aptitudinea fizică și emoțională a unui angajat pentru locul său de muncă;

– să ofere consiliere angajatorului în vederea prevenției bolilor legate de locul de muncă, să le diagnosticheze la timp și să le semnalizeze organelor competente atunci când acestea apar;

– să posede o bună cunoaștere a legislației în vigoare în domeniul sănătății și securității în muncă, a metodelor și regulilor de protecție a muncii;

– să respecte confidențialitatea relației medic/pacient, etică profesională și legislația în domeniu;

– să înțeleagă atât problemele angajatorului, cât și cele ale muncitorilor;

Oferta noastră de servicii de psihologia muncii:

 

Categoriile profesionale care pot efectua examenul psihologic, la indicația medicului specialist de medicina muncii, sunt:

 

 • Personalul care lucrează în instituții de învățământ
 • Personalul care în cadrul activității profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal și/sau mașina instituției
 • Personalul cu funcție de decizie
 • Personalul care muncește în rețele de foarte înaltă și înaltă tensiune, aflate sau nu sub tensiune
 • Personalul care muncește în rețele de medie și joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune
 • Personalul care lucrează în condiții de izolare
 • Personalul care lucrează în tură de noapte (în intervalul orar 22:00 – 06:00)
 • Personalul sanitar superior, mediu și personal educativ
 • Personalul din străinătate care va lucra în România
 • Personalul care lucrează în zgomot
 • Personalul care lucrează la înălțime
 • Personalul care lucrează cu radiații ionizante și anumite substanțe toxice.

În urma examenului psihologic specific fiecărui loc de muncă se întocmește dosarul psihologic (raportul de psihodiagnostic și evaluare psihologică) și se eliberează avizul psihologic – act care certifică din punct de vedere psihologic aptitudinea angajatului de a desfășura munca specifică postului.

 

Vă oferim trei oferte de servicii psihologice :

 

1.Psihologic general

 

Acestă ofertă cuprinde servicii specifice de psihologia muncii conforme legislației în vigoare privitoare la sănătatea și securitatea în muncă (HG 355/2007, cu modificările ulterioare HG 1169/2011).

 

2.Psihologic managerial

Această ofertă include servicii de psihologia muncii specifice personalului cu funcții de decizie și servicii de psihologie organizațională.

 

3.Psihologic Educațional

Această ofertă presupune, având în vedere caracterul psihoaptitudinal al evaluării psihologice necesare cadrelor didactice, investigații aprofundate de personalitate specifice serviciilor de psihologie clinică.

Medicul de medicina muncii dedicat societății dumneavoastră se va ocupa de programarea efectuării examenelor medicale la angajare, la periodic, la reluarea muncii, de efectuarea rapoartelor anuale privind starea de sănătate a angajaților dumneavoastră  evaluați din punct de vedere a medicinii muncii, de reorientarea profesională, de reorganizarea locului de muncă, de identificarea factorilor de risc profesionali, va participa la ședințele Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă.

În scopul dezvoltării unei relaţii parteneriale de colaborare, reciproc avantajoasă, vă oferim pachete atractive de servicii de medicina muncii, adaptate cerinţelor şi nevoilor dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon afișat sau prin e-mail.