Termeni și condiții

Termeni și condiții Centrul Medical AlfaMed

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACCEPTAREA INTEGRALĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI centrul-medical-alfamed.ro.

Conținutul website-ului centrul-medical-alfamed.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Centrul Medical AlfaMed. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Centrul Medical AlfaMed. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la centrulmedicalalfamed@yahoo.com.

Pentru a raspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a obține date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul și numărul de telefon. Aceste informații însă, nu vor fi folosite pentru a transmite alte informații despre serviciile instituției noastre.

Centrul Medical AlfaMed se obligă asigure confidentialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terti nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site.

Pot fi furnizate către terțe persoane atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: IP, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către Centrul Medical AlfaMed au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa, SC CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL având local sediul entității legale în Timișoara, B-dul Lazăr Gheorghe, Nr. 42A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/976/2019, având cod de identificare fiscală 40634384, VĂ INFORMĂM că, în scopul strict al serviciilor de selecție și recrutare, am obținut informațiile oferite de C.V.-ul dvs. din surse precum: recomandări, siteuri de socializare, aplicații directe pe siteuri specializate de job-uri inclusiv la anunțuri de recrutare ale CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dvs. personale sunt utilizate și scopul în care acestea pot fi folosite. Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Notificare.

Asigurarea confidențialității este o componentă principală a activității noastre, iar pentru a îndeplini scopul (de selecție și recrutare personal) trebuie să înregistrăm, să păstrăm și să utilizăm informațiile și datele cu caracter personal pe care le-ați oferit în CV, acestea devenind în acest mod accesibile CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL. Vă informăm că respectăm și am pus în aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs. prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “Regulamentul”).

Scopurile prelucrării

CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL prelucrează datele cu caracter personal în scopul selecției și recrutării dvs. pentru posturile vacante din cadrul companiei. În același scop, vom utiliza și datele terților oferite de dvs., respectiv numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanelor recomandate doar pentru contactarea acestora în vederea unei discuții de obținere a unor referințe privind experiența profesională. Vă asigurăm că vom obține în prealabil acceptul dvs. în scris, înainte de a vă prezenta o oportunitate de carieră anume, astfel că datele dvs. pot fi procesate intern pentru scopurile CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL, în interesul legitim al ocupării posturilor vacante în compania noastră.

Vă putem contacta prin mesaje, e-mail, pe telefonul mobil, prin înștiințări privind posturi vacante publicate pe site-ul nostru, inclusiv prin mesaje SMS.

Temeiul prelucrării

Interesul legitim constă în derularea activității noastre specifice, selecția și recrutarea/plasarea forței de muncă conform prevederilor legale în vigoare, prelucrarea referindu-se la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de dvs. fie prin postare profil pe site-uri de specialitate /rețele de socializare sau recomandări de la /de terți pentru verificarea integrității și conformității persoanelor vizate. În acest sens precizăm că solicitarea dvs. pe site-ul nostru sau prin transmiterea CV-ului pe e-mailul nostru ori pe alte site-uri cu profil de recrutare, inclusiv prin asteptările dvs. rezonabile că CV-ul să vă fie vizualizat de potențiali angajatori, justifică prelucrarea datelor dvs. personale. Protejarea intereselor, drepturilor și libertăților candidaților constituie o maximă prioriate pentru noi.

Categoriile de destinatari

Pentru îndeplinirea activității de recrutare, CENTRUL MEDICAL ALFAMED comunică aceste date către toți actorii implicați în procesul de recrutare. Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului.

Categoriile de date prelucrate

Datele care se utilizează de regulă în C.V. (nume și prenume, date de contact – telefon, e-mail, adresă, data de naștere, vârstă, naționalitate, stare civilă, calificări profesionale – diplome, studii, certificări, limbi străine cunoscute, descrierea experienței profesionale cu exemple, caracteristici de personalitate, pasiuni, hobby-uri, poza pe care o oferiți, recomandări – rezultatul unor verificări de referințe telefonice / email, rezultate la teste, fișe de evaluare interviu), toate fiind informații care se pot sumariza în scris. 

Durata stocării datelor 

Datele dvs. personale vor fi stocate pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data colectării CV-ului, tinând cont că utilizăm datele din C.V.-ul dvs. nu numai pentru un job anume, ci funcție de discuțiile ce le vom purta ulterior punctual cu dvs. și pentru o multitudine de oportunități de joburi care pot apărea în decursul acestei perioade, dat fiind că promovăm egalitatea de șanse.

Transferul de date

În cazul în care vom transfera datele dvs. în afara spațiului European sau a altor țări considerate de Uniunea European că pot oferi un nivel adecvat de protecție a datelor personale sau a altor garanții adecvate, vă vom informa în prealabil cu privire la transfer, inclusiv asupra posibilelor riscuri pe care un astfel de transfer le poate implica pentru dvs. și vă vom cere acordul. În toate situațiile ne bazăm pe mecanisme legale pentru transferul legal a datelor peste graniță.

DREPTURILE TALE

  • dreptul de acces la datele personale care vă privesc; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), în sensul adresării unei solicitări către CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL, pentru ștergerea evidentelor datelor personale;
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe;
  • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat de tine;
  • dreptul de a fi notificat de către noi în caz de încălcări privind securitatea datelor.
  • dreptul de a te opune oricând prelucrării;
  • dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă puțeți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către noi prin e-mail la adresa de e-mail de mai jos. Dacă unele din datele dvs. sunt incorecte, vă rugăm ne informați cât mai curând posibil. În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea CENTRUL MEDICAL ALFAMED SRL în sens contrar din partea Dvs. Aveți dreptul de a obiecta și exprima dorința dvs. de excludere voluntară printr-o simplă notificare, la adresa de email de mai jos. Ne puteți contacta prin email la adresa: centrulmedicalalfamed@yahoo.com